Koristimo kolačiće. Nastavkom korištenja naše stranice slažete se s ovim. Pročitajte naša Pravila o kolačićima.

Uslovi korištenja

OPĆI UVJETI KORIŠTENJA INTERNETSKE STRANICE www.sportdepot.hr

 

Korištenje ove stranice i registracija narudžbe putem iste smatra se suglasnošću s navedenim uvjetima. Ako NE PRIHVAĆATE ove uvjete, nemojte koristiti ovu web stranicu. Sport Depo AD zadržava pravo izmjene uvjeta u bilo kojem trenutku, bez prethodne najave, a promijenjeni uvjeti bit će objavljeni na stranicama.

 1. Opći uvjeti
 • "www.sportdepot.hr" je web stranica za e-trgovinu - za prodaju i dostavu robe objavljene na njoj, u ime Sport Depot AD.
 • Objava ove stranice ima značenje javnog poziva za sklapanje komercijalne transakcije kupnje artikala putem Interneta od Sport Depo AD.
 • Sport Depot AD putem "www.sportdepot.hr" ima pravo promijeniti cijene ponuđenih proizvoda prema vlastitom nahođenju, bez prethodne obavijesti. Korisnik je dužan platiti cijenu koja je bila aktualna u trenutku traženja željenog proizvoda. Najava sniženja cijene vrši se tako da se nova cijena stavi ispod stare, a potonja je precrtana.
 • Moguće su razlike u cijenama pojedinih artikala u ponudi na stranici iu mreži trgovina Sport Depo, a koje su posljedica lokalnih aktivnosti i popusta.
 • Ako je prilikom podnošenja zahtjeva navedena netočna ili netočna adresa, kontakt osoba i/ili broj telefona, Sport Depot AD putem "www.sportdepot.hr" nije vezan nikakvim obvezama ispunjenja narudžbe.
 • Ugovor s Kupcem smatra se sklopljenim nakon prihvaćanja od strane Sport Depot AD putem "www.sportdepot.hr" prijave za kupnju koju je Kupac ispravno ispunio u procesu naručivanja.
 • Sport Depot AD putem "www.sportdepot.hr" obvezuje se, nakon primitka zahtjeva od strane Klijenta, isporučiti željenu robu ili obavijestiti Klijenta o drugom. okolnosti u vezi s njegovim zahtjevom.
 • Sport Depot AD ne snosi odgovornost ako je Kupac naveo netočne i/ili nepotpune podatke u narudžbi izvršenoj na adresi "www.sportdepot.hr".
 • Sport Depo AD ne jamči potpunu usklađenost artikala predstavljenih na stranici i onih dostupnih u mreži trgovina.
 • Sport Depo AD ne snosi odgovornost za netočnost informacija objavljenih na stranicama. Moguće su korekcije cijena u trgovini i promjena dizajna proizvoda.
 • Podaci o veličini i pristajanju objavljeni na stranici trebaju se tumačiti kao indikativni. Sport Depo AD priznaje postojanje odstupanja između najavljenih i stvarnih veličina, za koje ne odgovara.
 • Kategorizacija artikala prema namjeni (filter "Sport") je uzorna.
 • Sve objavljene cijene izražene su u bugarskim levima s uključenim PDV-om.
 1. Prava i obveze stranaka
 2. Sport Depo AD se obvezuje:
 • potvrditi dostupnost naručenih artikala ili odbiti narudžbu u roku od 7 radnih dana;
 • isporučiti robu traženu za kupnju u roku navedenom u "informacijama o isporuci i plaćanju" robe*.

*Za vrijeme velikih sezonskih sniženja u SPORT DEPO-u (siječanj/veljača/do 15. ožujka i srpanj/kolovoz/rujan/do 20. listopada, Crni petak) online narudžbe imaju produljeni rok isporuke. online narudžbe imaju produljeno vrijeme isporuke. Prosječno vrijeme isporuke u tom razdoblju je do 7 radnih dana, a ovisno o opterećenju i količini narudžbi, u nekim slučajevima rok isporuke može doseći i do 14 dana.

Zbog velike količine narudžbi tijekom ovih razdoblja, možda nećemo moći izvršiti isporuku svih roba koje je kupac naručio, o čemu će kupac biti obaviješten. Moguća je isporuka iu dijelovima, au slučaju da isporuka NE ispunjava uvjete za besplatnu dostavu, kupac plaća samo prvu naknadu, a ostale isporuke ide na teret Sport Depota. Kompletne uvjete dostave možete vidjeti OVDJE.

 • prije slanja svaki artikl se provjerava u tehničkom stanju (ako je to moguće bez narušavanja cjelovitosti pakiranja);
 • jamči da su svi proizvodi tvornički novi (nekorišteni!) i zapečaćeni od strane proizvođača, osim u slučajevima kada je suprotno izričito navedeno prilikom predstavljanja proizvoda na stranici.
 1. Kupac se obvezuje:
 • da navede svoja tri imena, točan i važeći broj telefona, adresu za dostavu i e-mail adresu;
 • platiti cijenu robe prema uvjetima opisanim u podacima o dostavi i plaćanju robe;
 • platiti troškove dostave prema uvjetima opisanim u podacima o dostavi i plaćanju robe
 • osigurati pristup i mogućnost preuzimanja robe.

Roba tražena za kupnju dostavlja se na adresu za dostavu koju je naveo Kupac, u roku navedenom u podacima o dostavi i plaćanju robe.

Roba se isporučuje prikladno zapakirana, u skladu s vrstom i prijevozom za dostavu.

Prilikom primopredaje robe Kupac ili treća osoba potpisuje popratne dokumente. Trećom osobom smatra se svatko tko nije nositelj prijave, a preuzima robu na isporuku i nalazi se na adresi koju je naveo kupac. Tijekom sezonskih akcija isporuka je moguća u dijelovima.

U slučaju da Kupac ne bude pronađen u roku za dostavu na navedenoj adresi ili mu se u tom roku ne omogući pristup i uvjeti za isporuku robe, Sport Depo AD se oslobađa obveze isporuke robe tražene za kupnju. Kupac može potvrditi svoju želju za preuzimanjem robe nakon isteka roka dostave u kojem nije bio zatečen na adresi, snoseći sve troškove dostave. U tom slučaju od trenutka potvrde sukladno tome počinje teći novi rok isporuke.

Kupac ima pravo odbiti primitak robe koju je tražio za kupnju kada mu je isporučena pod jednim od sljedećih uvjeta:

 • isporučena roba očito ne odgovara robi koju je Kupac tražio za kupnju, a to se može utvrditi jednostavnim pregledom iste.
 • cijena koju Kupac treba platiti ne odgovara dugovanoj cijeni.
 • u slučaju neslaganja između tražene kupnje i isporučene robe, koje se nije moglo utvrditi u trenutku isporuke.

U slučaju neslaganja između tražene kupnje i isporučene robe, Kupac ima pravo zatražiti zamjenu veličine ili artikla koji se nalazi u njegovoj originalnoj narudžbi. U tom slučaju potrebno je svoju želju izjaviti pismeno (e-mailom), u roku ne dužem od 30 dana na adresi Sofija 1766, ulica Vasil Radoslavov 6, Business Park Sofia, Sport Building Depot, Internet trgovina.

Kupac ima pravo u roku ne dužem od 30 dana, bez dugovanja naknade ili penala i bez navođenja razloga, vratiti primljene artikle na adresu Sofija 1766, ulica Vasil Radoslavov 6, Business Park Sofia, Sport Depo zgrada, Internet trgovina.

Sport Depo vraća sve iznose primljene od korisnika, uključujući troškove dostave.

Troškove povrata robe snosi Sport Depo

Povrat je dopušten pod sljedećim uvjetima:

 • zahtjev za povrat robe podnosi se u pisanom obliku na e-mail adresu koju Sport Depo AD navede za korespondenciju, u roku ne dužem od 30 dana, računajući od dana primitka narudžbe. Zahtjev mora sadržavati osobni bankovni račun klijenta, na koji će biti vraćen iznos koji je klijent platio za robu;
 • roba je u dobrom komercijalnom stanju, originalno pakirana, s originalnim etiketama, popraćena originalnim dokumentima izdanim od strane Sport Depo AD - račun, račun, jamstveni list (ako je izdan);
 • kupac dogovori s predstavnikom Sport Depo AD adresu na kojoj Sport Depo AD želi primiti robu natrag;
 • prema odredbama ZZP, Sport Depo vraća kupcu uplaćeni iznos u roku od 14 dana od dana kada je kupac ostvario pravo na povrat robe.

Sport Depo AD zadržava pravo da ne izvrši povrat uplaćenog iznosa od strane kupca, u slučaju kršenja jednog ili više uvjeta za povrat robe.

Povrat uplaćenih iznosa pouzećem.

Prilikom povrata iznosa plaćenog pouzećem potrebno je identificirati naručitelja robe i povratnika, bez obzira na to tko ju je primio. Naručitelju i povratniku će biti vraćen novac koji je platio pouzećem. Ako je naručitelj dijete, novac se vraća na račun djeteta ili njegovog zakonskog zastupnika – majke, oca ili skrbnika. U tu svrhu potrebno je predočiti Izvod iz matične knjige rođenih ili Rješenje o imenovanju skrbnika.

III. Osobni podaci

Sport-Depo AD poštuje privatnost svojih kupaca i jamči maksimalnu zaštitu njihovih osobnih podataka. Pročitajte ovdje objavljenu Politiku privatnosti i zaštite podataka. Izrađen je i temelji se na važećem bugarskom i europskom zakonodavstvu u području zaštite osobnih podataka.

 • Sport Depot AD putem "www.sportdepot.hr" vodi brigu o zaštiti osobnih podataka Klijenta, koji su postali poznati prilikom ispunjavanja elektroničkog obrasca za izradu prijave za registraciju na web stranici i kupnju. Ova obveza prestaje vrijediti ako je Kupac dao netočne podatke.
 • U skladu s važećim zakonskim propisima, točkama ovih Općih uvjeta i Politikom privatnosti, Sport Depo AD može koristiti osobne podatke Klijenta isključivo i samo u svrhe za koje su dani.
 1. Objavljivanje informacija
 • "Sport Depot JSC putem www.sportdepot.hr" obvezuje se da neće otkriti nikakve osobne podatke o Kupcu trećim stranama - državnim tijelima, trgovačkim društvima, pojedincima i drugima, osim u slučajevima kada:
 • je dobio izričitu pismenu suglasnost Klijenta;
 • podatke traže tijela državne uprave ili službenici koji su prema važećim zakonskim propisima ovlašteni tražiti i prikupljati takve podatke;
 • Sport Depot AD putem "www.sportdepot.hr" dužan je pružiti informacije prema zakonu.
 1. Odgovornost
 • Sport Depot AD putem "www.sportdepot.hr" nije odgovoran za neispunjenje svojih obveza iz ovog ugovora u slučaju okolnosti koje Sport Depot AD putem "www.sportdepot.hr" nije predvidio i nije bio dužan predvidjeti - uključujući, ali ne ograničavajući se na slučajeve više sile, slučajne događaje, probleme u globalnoj internetskoj mreži i u pružanju usluga izvan kontrole Sport Depot AD putem "www.sportdepot.hr".
 1. Arbitraža

Sve sporove između strana rješavat će u duhu razumijevanja i dobre volje. U slučaju da se sporazum ne postigne, svi neriješeni sporovi koji proizlaze iz ili se odnose na ugovor između stranaka, uključujući sporove koji proizlaze iz ili se odnose na njegovo tumačenje, nevaljanost, izvršenje ili raskid, te sporove radi popunjavanja praznina u ugovoru ili njegovu prilagodbu novim okolnostima, odobrit će nadležni sud za registraciju Sport Depo AD u skladu s bugarskim zakonodavstvom.

VII. Jamstvo:

 1. Tvrtka Sport Depo AD svojim kupcima uz svaki kupljeni proizvod daje jamstvo, jamstveni list, u kojem se navodi sljedeće:
 • adresa i broj telefona ovlaštenih servisa kupljene opreme;
 • uvjete jamstva relevantnih servisnih centara ili proizvođača;
 • jamstveni rok kupljene robe;
 1. S iznimkom obveza koje su posebno navedene u ovom jamstvu, Sport Depo AD ne može biti odgovoran za izravne, neizravne, posebne, slučajne ili posljedične štete, bez obzira na to jesu li temeljene na ugovoru, štetu kao rezultat propusta službene osobe ili bilo koju drugu pravnu teoriju i pretpostavlja li se mogućnost takve štete.
 2. Za sve proizvode vrijede uvjeti jamstva dotičnog proizvođača ili ovlaštenih servisnih centara. U servisima vrijede samo originalni jamstveni listovi s kojima je roba primljena.

VIII. Ograničenja jamstva

Jamstvo je ništavno u slučaju:

 1. Oštećenja uzrokovana lošim transportom, skladištenjem ili nepravilnim rukovanjem.
 2. Pokušaj popravka od strane Kupca i/ili druge neovlaštene osobe.
 3. Pri korištenju nekvalitetnog i neoriginalnog potrošnog materijala.
 4. Dodatni uvjeti:
 5. Sport Depo AD ne odgovara za oštećenje robe uslijed više sile.

Ukoliko ne prihvaćate uvjete, nemojte koristiti stranicu!

 

 1. Korištenje kolačića i Internet marketing

Kako bi www.sportdepot.bg radio, prema funkcionalnosti postavljenoj od strane tima Sport-Depot AD ("mi"), kao i za personalizaciju vaših posjeta, ponekad spremamo male podatkovne datoteke pod nazivom "kolačići" na vaš uređaj . Ovo je standardna praksa koja se široko koristi na gotovo svim mjestima diljem svijeta. Pogledajte našu Politiku kolačića koja objašnjava kako to činimo.